Adwekcja wirowości cyklonalnej

Schemat krótkiej fali górnej generującej adwekcję wirowości cyklonalnej (przed osią fali)

Schemat krótkiej fali górnej generującej adwekcję wirowości cyklonalnej (przed osią fali)

Adwekcja wirowości cyklonalnej (ang. Cyclonic Vorticity Advection – CVA lub Positive Vorticity Advection – PVA) – proces zwiększania się wirowości cyklonalnej lub zmniejszania się wirowości antycyklonalnej na danym obszarze. Zazwyczaj występuje w przedniej części krótkiej fali górnej, w miejscu dywergencji wiatrów w środkowych i górnych partiach troposfery, i wspomaga proces wielkoskalowego wznoszenia się mas powietrza w środkowych partiach troposfery. Sprzyja formowaniu się układu niżowego.

Dodaj komentarz