Atmosferyczna warstwa graniczna

Atmosferyczna warstwa graniczna (ang. atmospheric boundary layer) – generalnie terminem tym określa się warstwę powietrza zalegającą przy powierzchni ziemi do około 1-2 km. W większości przypadków termin odwołuje się do planetarnej warstwy granicznej (Planetary Boundary Layer, PBL), czyli warstwy troposfery, w której wyraźny wpływ na ruch powietrza ma siła tarcia o powierzchnię ziemi. W przypadku Ziemi jest to najniższa warstwa atmosfery, gdzie duży wpływ na temperaturę powietrza tej warstwy ma insolacja oraz nocna radiacja. Ruch powietrza w tej warstwie jest uzależniony od tarcia o powierzchnię ziemi (przez to wiatr wiejący przy powierzchni ziemi nie ma ciągle tej samej prędkości, jego prędkość średnia przy powierzchni ziemi jest znacznie mniejsza niż 2 km wyżej). Oddziaływanie tarcia powierzchni ziemi wraz ze wzrostem wysokości maleje (do około 1 km). Warstwa, która znajduję się w warstwie granicznej bezpośrednio przy ziemi określamy mianem przypowierzchniowej warstwy granicznej.

Dodaj komentarz