Barotropowość

Schemat przedstawiający atmosferę barotropową (przy powierzchni ziemi).

Schemat przedstawiający atmosferę barotropową przy powierzchni ziemi (wg Ahrensa za Kożuchowskim, 2009, zmienione).

Barotropowość – to stan w atmosferze, kiedy to gęstość powietrza wyraża funkcja ciśnienia. Wówczas izotermy są równoległe do izobar. Wiatr w wyższych partiach atmosfery wieje równolegle zarówno do izobar, jak i do izoterm, w związku z tym nie występuje adwekcja ciepłego ani chłodnego powietrza. Z tego powodu powietrze napływające na dany teren ma taką samą temperaturę jak powietrze wypierane z tego terenu.

Dodaj komentarz