CAPE (Convective Available Potential Energy)

CAPE na diagramie Skew-T

CAPE na diagramie Skew-T

CAPE (Convective Available Potential Energy) – miara wartości energii dostępnej dla procesu konwekcji. CAPE jest wprost proporcjaonalne do maksymalnej prędkości potencjalnej prądu wstępującego, tak więc wyższe wartości CAPE oznaczają większe ryzyko wystąpienia silnych burz. Obsewowane wartości CAPE w dniach występowania burz często przekraczają wartość 1000 J/kg, ale w skrajnych przypadkach mogą osiągać przedział 5000-12000 J/kg (zwłaszcza w krajach tropikalnych, z wilgotnym klimatem, takie jak Indie).

Trzeba pamiętać o tym, że w połączeniu z innymi wskaźnikami mającymi wpływ na rozwój i organizację burz, nawet całkiem niewielkie wartości CAPE mogą być przyczyną rozwoju bardzo groźnych zjawisk burzowych.

Rzeczywistą wartość CAPE możemy odczytać za pomocą diagramu, który zawiera dane z sondażu troposfery. Jest to obszar między krzywą stratyfikacji informującą o temperaturze powietrza na danej wysokości, a trajektorią (krzywa stanu) wznoszącej się cząstki (masy powietrza), która jest cieplejsza od otoczenia. Pole informujące o wielkości CAPE znajduje się zawsze na prawo od krzywej stratyfikacji. Wartość CAPE zależy nie tylko od odpowiednio dużego gradientu pionowego temperatury, ale także od temperatury powietrza i wilgotności w dolnej części troposfery.

Powrót

Dodaj komentarz