CIN

CIN na diagramie Skew-T

CIN na diagramie Skew-T

CIN (Convective Inhibition) – miara wartości energii hamującej konwekcję . CIN odzwierciedla wielkość inwersji hamującej konwekcję i przyjmuje wartości ujemne. Wielkość CIN, podobnie jak CAPE, można odczytać z diagramu, który zawiera dane z sondażu troposfery. CIN jest polem w dolnej części diagramu, między krzywą stratyfikacji a trajektorią cząstki (krzywą stanu), z tym że w przeciwieństwie do CAPE, pole CIN zawsze znajduje się po lewej stronie krzywej stratyfikacji.