dBZ

dBZ – rodzaj miary przedstawiającej moc odbitych przez sygnał radarowy hydrometeorów znajdujących się w chmurze (inaczej odbiciowość hydrometeorów). Jednostką odbiciowości jest Z, ale z powodów praktycznych jej wartości przyjęto przedstawiać w skali logarytmicznej w postaci decybeli-Z (dBZ). Odbiciowość hydrometeorów znajdujących się w chmurze zależy od ich ilości i typu. Duża ilość drobnych hydrometeorów w danym miejscu chmury może mieć taką samą odbiciowość co niewielka ilość hydrometeorów o dużych rozmiarach. Ustalono, że przy odbiciowości ok. 10-20 dBZ notuje się słabe opady deszczu. Przy odbiciowości przekraczającej 40 dBZ opady deszczu są zazwyczaj intensywne, a przy odbiciowości ok. 50 dBZ zwykle mamy do czynienia z opadem, w którym występują duże krople deszczu, czasami grad. Odbiciowość przekraczająca 55 dBZ prawie zawsze oznacza opady gradu, często z gradzinami o dużych średnicach. W czasie występowania temperatur w okolicach 0°C może dojść do zawyżania odbiciowości radarowej opadów (opad śniegu przechodzący w opad deszczu ma dość dużą odbiciowość, co może wpłynąć na błędną ocenę intensywności opadów w danym miejscu).

Dodaj komentarz