Dry Punch

Dry Punch [slang] – intruzja suchego powietrza. Zwykle zjawisko o skali synoptycznej lub mezoskalowej. Suche powietrze napływające nad wilgotne powietrze znajdujące się w dolnej warstwie troposfery doprowadza do wzrostu zagrożenia ze strony gwałtownych burz, w wyniku wzrostu pionowego gradientu temperatury powietrza i wilgotności.

Dodaj komentarz