Echo Top

Echo Top - obraz uzyskany z radaru w Pradze (źródło: Amateur Stormchasing Society (www.bourky.com) / CHMU

Echo Top - obraz uzyskany z radaru w Pradze (źródło: Amateur Stormchasing Society (www.bourky.com) / CHMU)

Echo Top – produkt radarowy pokazujący wysokość wierzchołków chmur. Echo Top może być pomocny do prognozowania siły burz, ale ma wiele ograniczeń – m.in. ograniczona dokładność w pobliżu lokalizacji radaru. Na produkcie nie można też obejrzeć lokalizacji rdzeni opadowych w komórce burzowej.