ECMWF

ECMWF – European Center for Medium-Range Weather Forecasting (Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody). Skrót ECMWF jest używany zwykle jako nazwa jednego z globalnych średnioterminowych modeli numerycznych, który prognozuje pogodę do 240 godzin na przód.

Dodaj komentarz