Energy Helicity Index

Energy Helicity Index (EHI) – Wskaźnik konwekcyjny, który uwzględnia uskoki wiatru oraz energię chwiejności. Został opracowany w celu prognozowania burz superkomórkowych i tornad. Jest to wielkość wprost proporcjonalna do wartości Storm Relative Helicity (w m2/s2) i CAPE (J/kg) o równaniach: EHI 0-3km (prognozowanie superkomórek) = (SRH 0-3 km x CAPE)/160000 EHI 0-1km (prognozowanie trąb powietrznych) = (SRH 0-1 km x CAPE)/160000. Wysokie wartości EHI świadczą o dużej chwiejności termodynamicznej połączonej z silnymi uskokami pionowymi wiatru w dolnych partiach troposfery, stąd ich większe wartości oznaczają większe szanse na rozwinięcie się niebezpiecznych zjawisk burzowych. EHI 0-1 km > 1 oznacza zwiększone ryzyko wystąpienia tornad. Wartości EHI > 5 są obserwowane bardzo rzadko i mogą oznaczać duże zagrożenie ze strony gwałtownych zjawisk burzowych, w tym silnych tornad. Należy jednak pamiętać, że nie ma określonych progów wartości EHI, które by prognozowały siłę i ilość gwałtownych zjawisk burzowych, w tym tornad.

Dodaj komentarz