Equilibrium Level

Equilibrium Level na diagramie Skew-T

Equilibrium Level na diagramie Skew-T

Equilibrium Level (EL) – tzw. „poziom równowagi”, miejsce na diagramie aerologicznym, w którym trajektoria unoszącej się i schładzanej wilgotnoadiabatycznie cząstki powietrza (krzywa stanu) przecina się z krzywą stratyfikacji, tzn. temperatura unoszącej się w procesie wilgotnej konwekcji cieplejszej masy powietrza wyrównuje się z temperaturą otoczenia. EL jest zatem poziomem w troposferze, do którego prąd wstępujący w komórce burzowej wraz ze wzrostem wysokości może przyspieszać. Powyżej EL prąd wstępujący zaczyna być hamowany, gdyż dalsza konwekcja zanika z powodu temperatury otoczenia wyższej od temperatury wznoszącej się masy powietrza. EL stanowi w przybliżeniu wysokość, do której wypiętrzają się chmury burzowe. Trzeba jednak pamiętać, że silne prądy wstępujące (w szczególności mezocyklony) mogą spowodować wypiętrzenie się chmur burzowych znacząco powyżej poziomu EL, niekiedy nawet do tropopauzy i stratosfery. Takie zjawisko jest widoczne w postaci overshooting top lub penetrating top (silnie skłębionego i wypiętrzonego wierzchołka chmury burzowej).