Fala (zatoka) pozytywnie odchylona

Przykład zatoki pozytywnie odchylonej (źródło: Estofex)

Przykład zatoki pozytywnie odchylonej (źródło: Estofex)

Fala (zatoka) pozytywnie odchylona (ang. positive-tilt trough) – fala górna, która jest nachylona w kierunku wschodnim wraz ze wrastająca szerokością geograficzną (np. fala, której oś zwrócona jest na południu w kierunku SW, natomiast na północy – w kierunku NE). Tak uformowane fale górne są zwykle objawem słabnięcia układów niżowych z nimi związanych, toteż w takiej sytuacji pogodowej rzadziej dochodzi do gwałtownych zjawisk burzowych, niż w przypadku fali negatywnie odchylonej.

Dodaj komentarz