Front atmosferyczny

Mapa synoptyczna z naniesionymi frontami atmosferycznymi (źródło: CHMU)

Mapa synoptyczna z naniesionymi frontami atmosferycznymi (źródło: CHMU)

Front atmosferyczny – granica lub strefa przejściowa między dwoma masami powietrza różniących się gęstością i stąd (zazwyczaj) temperaturą, często też wilgotnością. Podstawowy podział typów frontów atm. wyróżnia front ciepły, chłodny i zokludowany. Typ frontu atmosferycznego zależy od masy powietrza, jaka napływa za frontem, np. jeśli za frontem napływa chłodniejsza masa powietrza, to jest to front chłodny.

Dodaj komentarz