Gradient pionowy

Gradient pionowy (ang. lapse rate) – miara opisująca intensywność zmian różnych parametrów w atmosferze w zależności od zmiany wysokości, przeważnie są to zmiany temperatury powietrza. Duże gradienty pionowe temperatury powietrza w troposferze (powyżej 6 K/km) są oznaką niestabilności atmosfery.

Dodaj komentarz