Hodograf

Hodograf

Hodograf

Hodograf – wykres przedstawiający pionowy profil wiatru w troposferze w danym miejscu (np. w rejonie stacji wykonującej sondaże troposfery). Hodograf pokazuje prędkość wiatru oraz jego kierunek na różnych wysokościach w troposferze. Wykres jest narysowany w kształcie krzywej na diagramie, który ma 2 osie (N-S, W-E) oraz okręgi otaczające miejsce przecięcia tych osi (punkt „0”), łączące te same prędkości wiatru (np. 10 m/s, 20 m/s, 30 m/s itp). Z przebiegu krzywej na diagramie można szybko zdiagnozować charakter poziomego przepływu powietrza w troposferze. Dzięki temu można przewidzieć, czy burze rozwijające się w danych warunkach wiatrowych mogą organizować się w niebezpieczne superkomórki bądź burze wielokomórkowe, jak będą szybko się przemieszczać oraz w jakim kierunku. Dzięki specjalnym programom na diagramie hodografu, obok wykresu, możemy pomocniczo wyznaczać wektory oznaczające uskoki pionowe wiatru, średnią prędkość oraz kierunek przemieszczania się komórek burzowych i superkomórek, a także rysować pola, z których obliczamy wartość Storm Relative Helicity.

Dodaj komentarz