Insolacja

Insolacja (nasłonecznienie) – jest to wielkość fizyczna mówiąca o ilości promieniowania padającego na daną powierzchnię w pewnej jednostce czasu. Oddziaływanie promieni słonecznych nie dotyczy wyłącznie powierzchni ziemi ale również poszczególnych warstw troposfery (w szczególności warstwy przyziemnej).

Dodaj komentarz