Inwersja temperatury w atmosferze

Inwersje na diagramie Skew-T

Inwersje na diagramie Skew-T

Inwersja temperatury w atmosferze – termin ten dotyczy miejsc w atmosferze ziemskiej, w których temperatura wraz ze wzrostem wysokości rośnie, zamiast spadać. W meteorologii najważniejsze są inwersję, które występują w troposferze. Ich występowanie jest nieregularne i zależy od sytuacji synoptycznej w danym miejscu na świecie. Czasami w troposferze można wyróżnić kilka miejsc inwersji, a czasami nie ma ich w ogóle. Dla zjawisk burzowych szczególnie ważną rolę odgrywają inwersje w dolnej części troposfery, które mogą blokować ich rozwój (zobacz też CIN, Cap).

Dodaj komentarz