Komórka konwekcyjna

Rozwijające się komórki burzowe (fot. Janek Jakóbczak)

Rozwijające się komórki burzowe (fot. Janek Jakóbczak)

Komórka konwekcyjna – konwekcja w formie pojedynczego prądu wstępującego, prądu zstępującego bądź grupa prądów wstępujących i zstępujących, którą wizualnie widzi się jako rozbudowujące się pionowo chmury Cumulus. Typowa burza zawiera w sobie wiele komórek (zobacz też: burza wielokomórkowa). Termin „komórka” (ang. cell) używany jest także do określenia obszaru występowania odbiciowości opadów na obrazie radarowym, który pochodzi z pojedynczej komórki burzowej.

Dodaj komentarz