Konwekcja

Chmura Cumulonimbus - najbardziej spektakularny rezultat konwekcji (fot. Grzegorz Zawiślak)

Chmura Cumulonimbus – najbardziej spektakularny efekt konwekcji (fot. Grzegorz Zawiślak)

Konwekcja – jest to proces przekazywana ciepła związany z makroskopowym ruchem materii w gazie, płynie lub w cieczy. W meteorologii termin ten stosowany jest do określenia ruchów pionowych głównie ciepłych i wilgotnych mas powietrza w troposferze, szczególnie w przypadku niestabilnej troposfery, gdy rozwijają się prądy wstępujące i zstępujące. Termin „konwekcja” i „burze” są czasem używane wymiennie, aczkolwiek tylko dzięki procesowi konwekcji burze mogą powstać i są zaledwie jedną z wielu form tego mechanizmu. Chmury Cumulus (w tym te, które dość mocno rozwinęły się w pionie – Cu con), Cumulonimbus, a także chmury Altocumulus castellanus to widoczny efekt konwekcji, polegających na wytworzeniu się chmur. Ten typ konwekcji określa się nazwą wilgotna konwekcja (z ang. moist convection). Konwekcja, która odbywa się bez wytworzenia chmur, w suchym powietrzu, nosi nazwę suchej konwekcji (z ang. dry convection).

Dodaj komentarz