Konwergencja

Strefa konwergencji wiatrów przyziemnych nad Polską (źródło: Estofex)

Strefa konwergencji wiatrów przyziemnych nad Polską (źródło: Estofex)

Konwergencja – obszar, na którym wektory opisujące ruch powietrza (kierunek, prędkość przepływu) zbiegają się do jednego punktu lub do linii zwanej często linią zbieżności. Mówimy, że do obszaru konwergencji dostaje się większa ilość powietrza, niż ilość powietrza, która opuszcza ten obszar, zakładając, że mamy na myśli pewną warstwę troposfery, w której zachodzi to zjawisko. Konwergencja jest w stanie wzmocnić prądy wstępujące, o ile zachodzi w dolnej warstwie troposfery (w warstwie granicznej). Natomiast gdy zjawisko te zachodzi w środkowej i w górnej warstwie troposfery, może z kolei osłabić prądy wstępujące. Strefy konwergencji w dolnej warstwie troposfery bardzo sprzyjają rozwojowi burz, o ile występują inne czynniki sprzyjające rozwojowi silnie wypiętrzonych chmur Cumulonimbus, np. równowaga chwiejna w troposferze.