Lej (komin) kondensacyjny

 

Cienki lejek kondensacyjny (fot. Igor Laskowski)

Cienki lejek kondensacyjny (fot. Igor Laskowski)

Lej (komin) kondensacyjny (ang. funnel cloud, FC) – rotująca chmura w kształcie leja bądź rury, która tworzy się w wyniku kondensacji pary wodnej (nie z dymu, pyłu, odłamków). W odróżnieniu od trąb powietrznych, lej kondensacyjny nie dotyka powierzchni ziemi. Jeśli występują cechy kontaktu wiru z powierzchnią ziemi (np. pod lejem kondensacyjnym pojawia się wirująca chmura pyłu i odłamków przy ziemi, dolna część leja styka się z powierzchnią ziemi), wtedy mówimy o trąbie powietrznej.

Dodaj komentarz