LI (Lifted Index)

Niskie wartości LI nad północną Polską (źródło: Estofex)

Niskie wartości LI nad północną Polską (źródło: Estofex)

LI (Lifted Index) – popularna miara niestabilności w troposferze. Jest to różnica między temperaturą powietrza na danym poziomie troposfery, a temperaturą uniesionej z powierzchni ziemi (lub z dolnej troposfery) do tego samego poziomu masy powietrza. Wartości ujemne LI świadczą o niestabilności atmosfery (równowaga chwiejna). Przy takich warunkach prądy wstępujące mają tendencję do przyspieszania na danej wysokości. Im niższe jest LI, tym są większe szanse na rozwój gwałtownych prądów wstępujących, choć tego czynnika nie można brać jako wyznacznika do prognozowania gwałtownych burz. Najczęściej do obliczenia LI używa się poziomu 500 hPa, choć często spotyka się LI liczone z poziomu 700 hPa.

Dodaj komentarz