Low Level Jet

Low Level Jet (w skrócie LLJ) – region ze względnie silnym wiatrem w dolnej części troposfery. Może opisywać silny wiatr występujący w warstwie granicznej, jak i również wąską strefę silnego poziomego przepływu powietrza tuż nad warstwą graniczną (w tym wypadku bardziej właściwym terminem jest low level jet stream).