Mesoscale Convective System

MCS nad Polską w dniu 23.07.2009 r. (źródło: CHMU)

MCS nad Polską w dniu 23.07.2009 r. (źródło: CHMU)

MCS (ang. Mesoscale Convective System, pol. mezoskalowy układ konwekcyjny) – rozległa burza wielokomórkowa (tworząca się zazwyczaj z kilku lub z kilkunastu osobnych komórek burzowych), która trwa przez kilka godzin lub dłużej. MCS-y mogą przybierać zarówno kształty owalne, jak i liniowe. Mogą być tropikalnymi cyklonami, liniami szkwału, jak również układami MCC. MCS-em nazywa się często taki układ burzowy, który z powodu niewystarczających parametrów (rozmiar, czas trwania, ekscentryczność) nie może zostać sklasyfikowany jako MCC.

Dodaj komentarz