Morning Glory

Morning Glory – wydłużone pasmo chmur przypominające wyglądem chmurę rollcloud, zazwyczaj pojawiające się w godzinach porannych, kiedy troposfera jest względnie stabilna. Zjawisko Morning Glory jest wynikiem turbulencji zależnych od fal grawitacyjnych w stabilnej warstwie granicznej. Zjawisko może przypominać rozchodzenie się niewielkich fal po powierzchni wody. Kilka zjawisk Morning Glory równoległych do siebie może przemieszczać się w tym samym kierunku.

Dodaj komentarz