Niestabilność

Duża odległość na radiosondażu między krzywą stratyfikacji a znajdującą się na prawo krzywą stanu wskazuje na dużą niestabilność troposfery.

Duża odległość na radiosondażu między krzywą stratyfikacji a znajdującą się na prawo krzywą stanu wskazuje na dużą niestabilność troposfery.

Niestabilność – tendencja do przyspieszania prędkości przemieszczania się porcji powietrza, zwłaszcza gdy porcja powietrza zostanie uniesiona na pewną wysokość i zacznie przyspieszać jako prąd wstępujący. Niestabilność warunkuje rozwój zjawisk burzowych – im jest większa, tym na ogół większe jest ryzyko wystąpienia silnych burz. Często stosowaną miarą niestabilności w troposferze jest Lifted Index (LI).

Dodaj komentarz