Odbiciowość

Odbiciowość (ang. reflectivity) – z meteorologii radarowej, miara zdolności odbijania wiązki radarowej od kropel chmurowych lub deszczowych. Jednostką miary odbiciowości ze względów praktycznych jest dBZ (decybele na jednostkę Z; miara odbicia wiązki od obiektu przypadająca na 1 μm³ – Z). Po odbiciu od opadu (chmury) wiązki radarowej, powraca ona do źródła jej wysłania z taką energią, z jaką zwrócił dany opad. Im większy opad (bardziej intensywny, z większymi hydrometeorami), tym wiązka powracająca do odbiornika radaru ma większą energię, dlatego też obraz odbiciowości radarowej pozwala dość dobrze oszacować intensywność i rodzaj opadu. Największą odbiciowość wśród opadów atmosferycznych ma opad dużego gradu. Poniżej orientacyjne przedziały odbiciowości różnych pod względem intensywności opadów deszczu (według podziału VIP – Video Integrator and Processor): VIP 1 – 18-30dBZ – słaby opad deszczu, VIP 2 – 30-38dBZ – deszcz słaby do umiarkowanego, VIP 3 – 38-44dBZ – deszcz umiarkowany do silnego, VIP 4 – 44-50dBZ – deszcz silny i bardzo silny, VIP 5 – 50-57dBZ – deszcz bardzo silny lub nawalny, możliwy grad, VIP 6 – ponad 57dBZ – deszcz nawalny, możliwy duży grad.

Dodaj komentarz