Outflow Boundary

Outflow boundary na obrazie odbiciowości radarowej widoczne jako pierścień wokół klastra komórek burzowych (źródło: NOAA / Amateur Stormchasing Society)

Outflow boundary na obrazie odbiciowości radarowej widoczne jako pierścień wokół klastra komórek burzowych (źródło: NOAA / Amateur Stormchasing Society)

Outflow Boundary (granica wypływu) – granica oddzielająca wychłodzone powietrze pochodzące z burzy od otaczającego układ burzowy powietrza. Zjawisko przypomina chłodny front atmosferyczny, ale występuje jako układ mezoskalowy lub układ w skali burzy, objawiający się znacznym spadkiem temperatury oraz zmianą prędkości i kierunku wiatru. Układ Outflow Boundary może trwać nawet do 24 godzin po zakończeniu burzy, z której pochodzi, jednocześnie przemieszczając się setki kilometrów od miejsca uformowania się. Często na outflow boundary tworzą się kolejne układy burzowe, zwłaszcza, jeśli zlokalizowany jest on w pobliżu frontów atmosferycznych, suchych linii lub gdy nastąpi zderzenie się dwóch takich zjawisk.