Prędkość radialna

Grafika przedstawiająca porównanie prędkości liniowej i prędkości radialnej chmur. Fioletowe strzałki to prędkość radialna (źródło: NWS NOAA)

Grafika przedstawiająca porównanie prędkości liniowej i prędkości radialnej chmur. Fioletowe strzałki to prędkość radialna (źródło: NWS NOAA)

Prędkość radialna – opisuje, z jaką prędkością przemieszczają się elementy na obrazie radarowym względem radaru. Można przyjąć, że w zasięgu radaru meteorologicznego chmury z opadami przemieszczają się mniej więcej z taką samą prędkością. Używając prędkości radialnej do obserwacji radarowych tego jednak nie widać – największą prędkość radialną mają chmury przemieszczające się wzdłuż linii prostej, na której znajduje się radar (chmury najszybciej przybliżają się lub oddalają od radaru), natomiast chmury, których kierunek wektora prędkości jest prostopadły z linią, na której znajduje się radar, wykazują prędkość radialną równą 0 km/h. Prędkość radialna mierzona za pomocą radaru dopplerowskiego wykrywa zaburzenia prędkości przemieszczania się chmur, dlatego na podstawie obserwacji tego parametru można zlokalizować silniejsze mezocyklony oraz duże układy burzowe, którym towarzyszą gwałtowne zmiany prędkości i kierunku wiatru.

Dodaj komentarz