Prognoza zjawisk konwekcyjnych

Prognoza konwekcyjna na dzień 14.04.2012 dla USA wydana przez Storm Prediction Center

Prognoza konwekcyjna na dzień 14.04.2012 dla USA wydana przez Storm Prediction Center

Prognoza zjawisk konwekcyjnych (ang. Convective Outlook) – prognoza dotycząca zasięgu i siły zjawisk burzowych, określa także ich rodzaje. Prognoza, oprócz mapy i daty ważności, zawiera również informację tekstową opisującą rodzaj zagrożenia, jego intensywność, czas występowania oraz wymienia najważniejsze przyczyny (warunki panujące w troposferze) powodujące dane zagrożenie. Przyjęto stosować 3-stopniową skalę zagrożenia (w stopniach: 1. (slight risk) – nieduże zagrożenie groźnymi zjawiskami burzowymi, 2. (moderate risk) – umiarkowane do dużego, 3. (high risk) – bardzo duże). Często prognozy zjawisk burzowych nie zawierają żadnego stopnia zagrożenia, jedynie informują o miejscach, w których możliwe jest uformowanie się burz – oznacza to, że zagrożenie groźnymi zjawiskami burzowymi jest znikome lub nie występuje.

Dodaj komentarz