Radiosondaż (pionowy sondaż troposfery)

Diagram Skew-T to jeden z najczęściej stosowanych diagramów do wykreślania danych radiosondażowych

Diagram Skew-T to jeden z najczęściej stosowanych diagramów do wykreślania danych radiosondażowych

Radiosondaż (pionowy sondaż troposfery) – wykres przedstawiający pionowy profil temperatury powietrza, temperatury punktu rosy i wiatru nad danym miejscem. Uzyskiwany jest za pomocą specjalnych sond, które są wynoszone wysoko w atmosferę przy pomocy balonów meteorologicznych. Radiosondaże są powszechnie stosowane do prognozowania siły zjawisk burzowych, pokazują rzeczywistą wielkość chwiejności w troposferze, inwersje temperatury, wielkość warstwy hamującej konwekcję, uskoki pionowe wiatru.

Dodaj komentarz