Rear Flank Downward

Widoczny obszar "Clear slot" po lewej stronie od chmury stropowej superkomórki burzowej. Wcześniej wygenerowała ona trąbę powietrzną (fot. Jan Jakóbczak)

Jasna przestrzeń w tylnej części superkomórki burzowej wskazuje na obszar występowania tylnego prądu zstępującego (fot. Jan Jakóbczak)

Rear Flank Downward (RFD), tylny prąd zstępujący – obszar opadania (często dość gwałtownego) suchego powietrza z wyższych partii troposfery w tylnej części superkomórki burzowej, dokładniej za mezocyklonem lub wokół niego (mezocyklon zokludowany). Często widoczny w postaci jasnej przestrzeni w chmurach. Pojedyncze gradziny lub duże krople deszczu występują na styku chmury stropowej i wspomnianej jasnej przestrzeni w chmurach, co na obrazie odbiciowości radarowej jest widoczne w postaci hook echo lub pendant echo. Z tego powodu obydwie sygnatury radarowe wskazują na istnienie RFD.

Dodaj komentarz