Rodzina tornad

Rodzina tornad (ang. tornado family) – seria tornad, która została spowodowana przez jedną i tę samą superkomórke burzową. Zniszczenia po trąbach powietrznych układają się w nieciągłym pasie na terenach, nad którymi przechodziła burza. Typowym przykładem rodziny tornad jest seria trąb powietrznych w Polsce z dnia 15.08.2008 r.

Dodaj komentarz