Skala Fujity

Skala Fujity (Skala F) – skala pozwalająca oszacować prędkość wiatru (różnego rodzaju) na podstawie spowodowanych przez niego szkód. Najczęściej stosowana w przypadku trąb powietrznych.

Poniżej skrócona wersja skali Fujity:
F0 (słabe) – 64-116 km/h – niewielkie zniszczenia,
F1 (słabe) – 117-180 km/h – umiarkowane zniszczenia,
F2 (silne) – 181-253 km/h – znaczące zniszczenia (w tym zerwane w całości dachy),
F3 (silne) – 254-332 km/h – poważne zniszczenia (ogólne spustoszenie, zniszczone ściany budynków), F4 (gwałtowne) – 333-418 km/h – katastrofalne zniszczenia (słabsze budynki zrównane z ziemią),
F5 (gwałtowne) – 419-512 km/h – zniszczenia niewyobrażalne (większość budynków zrównanych z ziemią),
F6 (gwałtowne) – 513 i więcej km/h – zniszczenia niewyobrażalne (praktyczne wszystko zrównane z ziemią).

Teoretycznie Skala Fujity ma aż 13 stopni (do F12 włącznie), ale praktycznie używa się tylko 6 pierwszych (od F0 do F5). W Europie do oceny zniszczeń wywołanych dużymi prędkościami wiatru często stosuje się 13-stopniową Skalę Torro (Skala T), natomiast w USA 6-stopniową Poprawioną Skalę Fujity (Skala EF).