Splitting Storm

Schemat przedstawiający układ splitting storm (autor: Artur Surowiecki)

Schemat przedstawiający układ splitting storm (autor: Artur Surowiecki)

Splitting Storm – burza, która rozdziela się na 2 części (osobne komórki burzowe). Jedna z części idzie względem innych komórek burzowych na lewo (left mover – lewoskrętna), a druga – na prawo (right mover – prawoskrętna). Część lewoskrętna zazwyczaj porusza się szybciej od prawoskrętnej. Część lewoskrętna zazwyczaj szybciej zanika, niż część prawoskrętna, która może długo trwać jako superkomórka prawoskrętna.