Storm Relative Helicity

SRH na hodografie zaznaczone żółtym kolorem

SRH 0-3 km na hodografie zaznaczone żółtym kolorem

Storm Relative Helicity – parametr określający potencjał do wystąpienia rotacji w obrębie prądu wstępującego w chmurze burzowej (mezocyklonu) i powstania superkomórki burzowej. Rośnie on wraz ze wzrostem skrętu (uskok kierunkowy) i prędkości wiatru w dolnej troposferze. Zazwyczaj podaje się wartości SRH występujące w warstwach 0-1 km nad powierzchnią ziemi (SRH 0-1 km) i 0-3 km nad powierzchnią ziemi (SRH 0-3 km). Wartości SRH 0-3 km przekraczające 200 m2/s2 sprzyjają powstawaniu licznych mezocyklonów, natomiast wartości SRH 0-1 km przekraczające 150 m2/s2 sprzyjają powstawaniu silniejszych trąb powietrznych.