Sub-synoptic Low

Sub-synoptic Low – zasadniczo to samo co mezoskalowy układ niskiego ciśnienia (mesolow).

Dodaj komentarz