Sucha linia

Sucha linia (ang. dry line) – granica, która oddziela wilgotną masę powietrza od suchej. Ma bardzo ważne znaczenie w przypadkach występowania gwałtownych burz, w szczególności na terenie Wielkich Równin w USA. Przebiega zwykle z północnego wschodu na południowy zachód i rozdziela ustępujące wilgotne, ciepłe powietrze znad Zatoki Meksykańskiej i napierające suche powietrze napływające z południowo-zachodniej części Ameryki Północnej. Występuje zwykle wiosną i latem, choć zdarza się także o innych porach roku. Suche linie są przyczyną występowania zjawiska Elevated Mixed Layer, co prowadzi do powstania potężnych burz superkomórkowych połączonych z tornadami, porywistym wiatrem i gradem o dużych rozmiarach. Typowymi burzami dla suchej linii są superkomórki niskoopadowe (LP Supercells). Na mapach synoptycznych rozpoznanie suchej linii przeprowadza się głównie po wartościach temepratury punktu rosy.

Dodaj komentarz