System górny

System (układ) górny (ang. upper level system) – termin określający ogólnie każde większe (co najmniej mezoskalowe) zaburzenie powodujące ruchy wznoszące powietrza w środkowej lub górnej troposferze. Pojęcie te czasami stosuje się w odniesieniu do górnych fal krótkich, które są właśnie takim zaburzeniem w troposferze.

Dodaj komentarz