Temperatura punktu rosy, punkt rosy

Temperatura punktu rosy, punkt rosy – rodzaj miary wilgotności w atmosferze. Jest to temperaturą, do jakiej musi zostać schłodzone powietrze, aby osiągnęło stan nasycenia parą wodną (zakładając przy tym stałe ciśnienie atmosferyczne oraz stałą wilgotność bezwzględna).

Dodaj komentarz