Termodynamika

Termodynamika – Nauka o energii, dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów. W prognozowaniu pogody pojęcie te odnosi się zazwyczaj do rozłożenia temperatur i wilgoci (chodzi tu o rozmieszczenie zarówno poziome, jak i pionowe) m.in. w celu oceny niestabilności troposfery.

Dodaj komentarz