Theta-e

Theta-e (temperatura ekwiwalentno-potencjalna) – Temperatura, jaką by miała cząstka próbna powietrza, gdyby zawarta w niej cała para wodna została skondensowana. Wyznacza się ją, unosząc suchoadiabatycznie cząstkę powietrza do momentu, gdy zostanie ona nasycona parą wodną (poziom wymuszonej kondensacji), po czym następuje unoszenie wilgotnoadiabatyczne z jednoczesną kondensacją pary wodnej. Po skondensowaniu całej pary wodnej, część powietrza sprowadzamy suchoadiabatycznie do poziomu 1000 hPa i wtedy uzyskujemy temperaturę theta-e tejże cząstki powietrza. Wyrażana zazwyczaj w Kelwinach, bardzo pomocna do oceny chwiejności panującej w troposferze.

Dodaj komentarz