Total-Totals Index

Total – Totals Index – wskaźnik stabilności troposfery o formule TT= (T850-T500)+(Td850-Td500) gdzie: T – temperatura powietrza; Td – temperatura punktu rosy; 500, 850 – oznaczenia wysokości powierzchni izobarycznej (podane w hPa), z jakich brane są wartości parametrów T i Td. Różnica temperatur powietrza na poziomach 850hPa i 500hPa jest nazywana Vertical Totals Index, natomiast różnica punktów rosy na poziomach 850hPa i 500hPa jest określaną jako Cross Totals Index. W wypadku wskaźnika Total-Totals nie ma określonych wartości warunkujących rozwój jakichkolwiek burz (tym bardziej gwałtownych), jednak przy wartościach ponad 55 ryzyko wystąpienia silnych burz jest istotne, natomiast gdy wartości wskaźnika są mniejsze niż 50, ryzyko rozwoju burz spada.

Dodaj komentarz