Training storms

Training storms – system ośrodków burzowych (dość często połączony w jedna burzę wielokomórkową) podążających jeden po drugim. Z tego powodu nad jednym miejscem może przejść kilka burz. Czasami trudno jest rozróżnić moment przejścia pomiędzy poszczególnymi ośrodkami burzowymi, toteż burza obserwowana jest przez wiele godzin, mimo że prędkość przemieszczania się komórek burzowych może być znaczna. Zjawisko training storms pojawia się zwykle przy wolno przemieszczających się, lecz aktywnych frontach atmosferycznych, gdzie wzmożony przepływ poziomy powietrza w troposferze odbywa się równolegle do granicy frontalnej. Zjawisko training storms jest niebezpiecznym układem burz z powodu występowania na danym obszarze przez wiele godzin silnych opadów deszczu pochodzenia konwekcyjnego, co zazwyczaj skutkuje silnymi podtopieniami, a nawet powodziami, które nie zawsze bywają ograniczone do tych obszarów, nad którymi przechodził system training storms.