UMPL

UMPL (Unifed Model for Poland) – mezoskalowa wersja modelu numerycznego dla Polski, która została opracowana przez Brytyjską Służbę Meteorologiczną. Model ma wysoką rozdzielczość (punkty obliczeniowe znajdują się co 4km), jest obliczany co 6 godzin, a jego prognozy obejmują okres do 48 godzin na przód. Dzięki wysokiej rozdzielczości modelu dość często udaje się dokładniej przewidzieć przejście układów burzowych przez terytorium Polski na kilkanaście godzin przed ich wystąpieniem. UMPL jest obliczany w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski.

Dodaj komentarz