Upstream

Upstream – termin odnoszący się do przepływu powietrza, który jest przeciwny do ogólnego przepływu powietrza w troposferze. Może też dotyczyć obszaru na którym występuje taki „odwrócony” przepływ powietrza.

Dodaj komentarz