Uskok prędkościowy

Pionowe uskoki wiatru zaznaczone żółtymi strzałkami na hodografie

Pionowe uskoki wiatru zaznaczone żółtymi strzałkami na hodografie

Uskok prędkościowy (lub ścinanie prędkościowe, ang. speed shear) – zmiana prędkości wiatru wraz ze zmianą wysokości. Bardzo ważny wskaźnik służący do prognozowania rozwoju i organizacji zjawisk burzowych. Zazwyczaj im większe wartości uskoków prędkościowych wiatru w warunkach chwiejności troposfery, tym bardziej gwałtowne i zorganizowane burze. W prognozach siły i aktywności burz najczęściej stosowane są prędkościowe uskoki pionowe występujące między wiatrami wiejącymi przy powierzchni ziemi a wysokością 6 km ponad ziemią (Deep Layer Shear, 0-6 km shear) oraz prędkościowe uskoki pionowe występujące między wiatrami wiejącymi przy powierzchni ziemi a wysokością 1 km ponad ziemią (Low Level Shear, 0-1 km shear).

Dodaj komentarz