Veering winds

Weering winds na hodografie

Weering winds na hodografie

Veering winds (również veering hodographs) – określenie odnoszące się do pionowego profilu wiatru. Jest to sytuacja, w której w dolnej części troposfery wraz ze wzrostem wysokości występuje zmiana kierunku wiatru zgodna z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Jeśli dodatkowo wraz z wysokością wzrasta znacząco prędkość przepływu powietrza, mamy wtedy do czynienia z dużymi wartościami pionowych uskoków wiatru (zarówno prędkościowych, jak i kierunkowych). Sytuacja veering winds ma istotne znaczenie dla rozwoju trąb powietrznych i faworyzuje rozwój superkomórek prawoskrętnych w warunkach chwiejności termodynamicznej.

Dodaj komentarz