Wedge Tornado

Wedge Tornado (fot. Mateusz Taszarek)

Wedge Tornado (fot. Mateusz Taszarek)

Wedge Tornado – duża trąba powietrzna z widocznym lejem kondensacyjnym, który jest co najmniej tak szeroki, jak odległość między podstawą chmury, a powierzchnią ziemi. Termin „Wedge Tornado” czasami opisuje każdą dużą trąbę powietrzną, jednak prawdziwe „Wedge Tornado” jest dość rzadkim zjawiskiem. Wedge tornado jest zazwyczaj bardzo silnym, silnie pustoszącym i gwałtownym tornadem kategorii F2-F5. Zjawisku towarzyszy charakterystyczny ryk, a czasem również wibracje gruntu. O sile tornada nie decyduje jednak jego rozmiar – bywały przypadki gwałtownych (F4-F5) trąb powietrznych o niewielkich średnicach. W Wedge Tornado występuje często kilka – kilkanaście wirów ssących, stąd niemal wszystkie tego przypadku trąby powietrzne są wielowirowymi (Multi-Vortex) trąbami powietrznymi. Trzeba pamiętać, że rozmiar tornada nie musi być związany tylko i wyłącznie z jego siłą, ale może zależeć od takich czynników jak wysokość podstawy chmury i wilgotności powietrza pod podstawą chmury burzowej.

Dodaj komentarz