WER (Weak Echo Region)

WER (Weak Echo Region) – termin stosowany w meteorologii radarowej, określający niewielki obszar o względnie małej odbiciowości, który jest otoczony dużą odbiciowością. Obrazy odbiciowości wyższych partii komórki burzowej ujawniają jednak nad tym obszarem (WER) dużą odbiciowość (sygnatura overhang). WER jest objawem silnego prądu wstępującego, zlokalizowanego w miejscu napływu chwiejnych mas powietrza do komórki burzowej. Silny prąd wstępujący, którego cechą jest WER, utrzymuje opady atmosferyczne w wyższych partiach chmury burzowej (stąd duża odbiciowość w wyższych partiach chmury, a nie w niskich). W niektórych przypadkach WER przekształca się w sygnaturę BWER.

Dodaj komentarz